Tuotteet | Referenssit | Yhteystiedot | Hakemisto | tukiblogi

Toimitettavat tuoterivit jaksolta, hyllypaikka mukana, tuotenumeronalkurajauksella (SQL)

Asteri Tilaustenkäsittelystä saat toimitettavat tuoterivit jaksolta esim. niistä tuotteista, joiden tuotenumero alkaa M-kirjaimella: 

SELECT Myyntitilausrivit.[Vahvistettu toimituspäiväarvio],
Myyntitilausrivit.Tuotenumero, Myyntitilausrivit.Nimike, Myyntitilausrivit.[Määrä],
Myyntitilausrivit.Asiakasnumero, Myyntitilausotsikot.Laskutusnimi,
Myyntitilausotsikot.[Viitteenne],
Myyntitilausrivit.Yksilöintitieto AS [Kone/Yksilöintitieto],
Tuotteet.Hyllypaikka
FROM Tuotteet INNER JOIN (Myyntitilausrivit INNER JOIN
Myyntitilausotsikot ON Myyntitilausrivit.Tunniste = Myyntitilausotsikot.Tunniste) 

ON Tuotteet.Tuotenumero = Myyntitilausrivit.Tuotenumero  
WHERE Myyntitilausrivit.Tila = ‘myyntitilaus’ AND
ISDATE(” & Myyntitilausrivit.[Vahvistettu toimitusp√§iv√§arvio]) AND
(CDate(Myyntitilausrivit.[Vahvistettu toimituspäiväarvio])
BETWEEN DateValue(‘%1’) AND DateValue(‘%2’))
AND LEFT(” & Tuotteet.Tuotenumero,1) = ‘M’
ORDER BY CDate(Myyntitilausrivit.[Vahvistettu toimituspäiväarvio]),
Myyntitilausrivit.Nimike

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä
Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

16.3.2013, mm / Tilaustenkäsittely

(single.php)

tukiblogin kansilehti | atsoft.fi | tuotteet | referenssit | yhteystiedot | Log in
Atsoft Oy Mäkinen | (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | palautelomake