Tuotteet | Referenssit | Yhteystiedot | Hakemisto | tukiblogi

Laskutuspäiväkirja kustannuspaikoittain myyntitileittäin (SQL)

Laskutuspäiväkirja kustannuspaikoittain myyntitileittäin kaikki tuoterivit näkyvissä:

SELECT ” AS Tositenumero, Tuoterivit.Päivämäärä, ” AS Tositelaji, Laskuotsikot.Viitteemme AS Kustannuspaikka,
 Laskuotsikot.Laskunnumero AS Laskunnumero, Nimike AS Selite, Laskutusnimi AS Selite2, ‘1500’ AS Debet, [kp-tili] AS Kredit,
[brutto mk] AS Summa FROM Tuoterivit INNER JOIN Laskuotsikot
ON Tuoterivit.Laskuntunniste = Laskuotsikot.Laskuntunniste
WHERE CDate(Tuoterivit.[Päivämäärä]) BETWEEN DateValue(‘%1’) AND DateValue(‘%2’)

Laskutuspäiväkirja kustannuspaikoittain myyntitileittäin laskukohtaisin yhteissummin:

SELECT ” AS Tositenumero, Tuoterivit.Päivämäärä, ” AS Tositelaji, Laskuotsikot.Viitteemme AS Kustannuspaikka,
 Laskuotsikot.Laskunnumero AS Laskunnumero, Laskutusnimi AS Selite, ” AS Selite2, ‘1500’ AS Debet, [kp-tili] AS Kredit,
Sum([brutto mk]) AS Summa FROM Tuoterivit INNER JOIN Laskuotsikot
ON Tuoterivit.Laskuntunniste = Laskuotsikot.Laskuntunniste
WHERE CDate(Tuoterivit.[Päivämäärä]) BETWEEN DateValue(‘%1’) AND DateValue(‘%2’)
GROUP BY Tuoterivit.Päivämäärä, Laskuotsikot.Viitteemme, Laskuotsikot.Laskunnumero,
Laskuotsikot.Laskutusnimi, Tuoterivit.[kp-tili]
ORDER BY Val(” & Laskuotsikot.Laskunnumero)

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä

Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

HUOM! Jos kyselyt eivät toimi, kirjoita heittomerkkien paikalle aidot heittomerkit (ovat saattaneet muuntua kopioitaessa).

13.3.2012, mm / Laskutus

(single.php)

tukiblogin kansilehti | atsoft.fi | tuotteet | referenssit | yhteystiedot | Log in
Atsoft Oy Mäkinen | (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | palautelomake