Tuotteet | Referenssit | Yhteystiedot | Hakemisto | tukiblogi

Tavoitelista, jossa näkyy kaikki vuokrapaikat (SQL)

TRANSFORM Format(Sum(Laskurivit.[Summa]),’0.00′) AS Laskutettu
SELECT Max(Huoneistot.[Porras ja huoneisto]) AS Huoneistokirjain,
Max(Huoneistot.[Pinta-ala tark]) AS PintaAlaTarkMit, Max(Maksajat.Nimi) AS [Maksajan nimi],
Laskurivit.Viitenumero, Laskurivit.Eräpäivä FROM Huoneistot
INNER JOIN (Maksajat INNER JOIN Laskurivit  ON Maksajat.ID = Laskurivit.Maksaja) 
ON Huoneistot.ID = Laskurivit.Huoneisto WHERE Laskurivit.Eräpäivä
BETWEEN DateValue(‘%1’) AND DateValue(‘%2’)
GROUP BY Laskurivit.Viitenumero, Laskurivit.Eräpäivä
PIVOT Laskurivit.Selite

8.2.2012, mm / Isännöinti

(single.php)

tukiblogin kansilehti | atsoft.fi | tuotteet | referenssit | yhteystiedot | Log in
Atsoft Oy Mäkinen | (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | palautelomake