Tuotteet | Referenssit | Yhteystiedot | Hakemisto | tukiblogi

Suoritukset-listaus, jossa näkyy kaikki vuokrapaikat (SQL)

Tulosta|Suoritukset -listauksessa näkyy vain muutama vuokrapaikka loppujen mennessä yhteissummana Muut-sarakkeeseen.

 Jos haluat kaikki vuokrapaikat omiin sarakkeisiinsa, käytä seuraavaa SQL-kyselyä:

TRANSFORM Format(Sum(Suoritusrivit.[Suoritus]),’0.00′) AS Maksettu
SELECT Max(Huoneistot.[Porras ja huoneisto]) AS Huoneistokirjain,
Max(Huoneistot.[Pinta-ala tark]) AS PintaAlaTarkMit, Max(Maksajat.Nimi) AS [Maksajan nimi],
Suoritusrivit.Viitenumero, Suoritusrivit.Suorituspäivä FROM Huoneistot
INNER JOIN (Maksajat INNER JOIN (Suoritusrivit INNER JOIN
(SELECT Maksaja, Huoneisto, Viitenumero FROM Laskurivit GROUP BY Maksaja, Huoneisto, Viitenumero) a
ON Suoritusrivit.Viitenumero = a.Viitenumero) ON Maksajat.ID = a.Maksaja)
ON Huoneistot.ID = a.Huoneisto WHERE Suoritusrivit.Suorituspäivä
BETWEEN DateValue(‘%1’) AND DateValue(‘%2’)
GROUP BY Suoritusrivit.Viitenumero, Suoritusrivit.Suorituspäivä
PIVOT Suoritusrivit.Selite

Kysymys %1 on jakson alkamispäivä

Kysymys %2 on jakson päättymispäivä

17.1.2012, mm / Isännöinti

(single.php)

tukiblogin kansilehti | atsoft.fi | tuotteet | referenssit | yhteystiedot | Log in
Atsoft Oy Mäkinen | (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | palautelomake