Tuotteet | Referenssit | Yhteystiedot | Hakemisto | tukiblogi

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden malliperuskaavat

Asunto- ja kiinteistöyhteisö antavat tuloveroilmoituksen päälomakkeen 4.

Asunto-osakeyhtiö, -osuuskunta ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö täyttävät 4-lomakkeelle tuloslaskelman tiedot, mutta eivät nettovarallisuuden laskemiseksi olevia taseen tietoja.

Ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ilmoittaa taseen tiedot nettovarallisuuden laskemista varten. Sen sijaan tuloslaskelman tietoja se ei ilmoita 4-lomakkeella, vaan liitteenä lähetettävällä yhtiön virallisella, kirjanpitolain mukaan laaditulla tuloslaskelmalla ja taseella.

Em. seikkojen vuoksi malliperuskaavoista on kaksi erilaista versiota, jotka poikkeavat toisistaan 4-lomakkeen tiliöintien osalta:

07.vim ja 08.vim on tarkoitettu asunto-osakeyhtiölle, -osuuskunnalle.

07ki.vim ja 08ki.vim on tarkoitettu ei-keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle.

Ko. peruskaavatiedostot saat osoitteesta

http://www.atsoft.fi/tukivi.html

kohdasta 2.A. lataamalla ja asentamalla vimit.exe:n.

29.4.2008, mm / Tuloveroilmoitus

(single.php)

tukiblogin kansilehti | atsoft.fi | tuotteet | referenssit | yhteystiedot | Log in
Atsoft Oy Mäkinen | (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | palautelomake