Tuotteet | Referenssit | Yhteystiedot | Hakemisto | tukiblogi

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen osittainen arvonlisäverollisuus

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta suoritetaan arvonlisäveroa, jos luovuttaja hakeutuu tästä toiminnasta verovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvollisuus koskee joko kiinteistöä tai sen osaa.

Kiinteistön vuokrauksesta tai muusta luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuneella on oikeus vähentää kiinteistöä varten hankittujen tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyvä arvonlisävero (AVL 102 §). Kiinteistöön kohdistuvia juoksevia kuluja ovat mm. huolto-, siivous- ja korjauskulut.

Jos vain osa kiinteistöstä on vuokrattu arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaa toimintaa harjoittavalle vuokralaiselle tai käyttäjänä on valtio, koskee vähennysoikeus vain tähän osaan kohdistuvia hankintoja. Vastaavasti keskinäisellä kiinteistöosakeyhtiöllä on arvonlisäveron vähennysoikeus vain siltä osin kuin hankinnat kohdistuvat niihin huoneistoihin, joiden osalta keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. Kun hakeutuminen ei koske koko kiinteistöä, tulee myös kiinteistön yhteisiin tiloihin, kuten porraskäytäviin, kohdistuvien hankintojen hintoihin sisältyvä arvonlisävero jakaa vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan osaan. Jakoperusteena voidaan tällöin käyttää esimerkiksi vähennykseen oikeuttavassa ja vähennyskelvottomassa käytössä olevien tilojen pinta-alojen suhdetta.

Vähennettävän arvonlisäveron käsittely, kun kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta on hakeuduttu osittain arvonlisverovelvolliseksi

Perustilanteessa, kun tehdään bruttokirjattujen tilien oikaisukirjaus, ohjelma  kirjaa tilin arvonlisäveron 100% vähennyskelpoiseksi.

Kun kirjanpitovelvollinen on hakeutunut kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta vain oisttain arvonlisäverovelvolliseksi, voidaan menetellä seuraavasti:

Vaihe 1: Määritetään arvonlisäverosta vähennyskelpoinen prosenttiosuus ALV määritä bruttokirjattujen alv-osuus / arvonlisäverosta vähennyskelpoinen osuus kohtaan

Vaihe 2:
Kiinteistön juoksevat kulut (ne kulut, joiden alv on osittain vähennyskelpoinen)  kirjataan bruttomenettelytileille (AOB..)
Kulut, joiden alv on täysin vähennyskelpoien (jotka kodistuvat niihin huoneistoihin, joiden osalta on hakeuduttu arvonlisäverovelvollisiksi) kirjataan nettokirjausmenettelytileille (AON..)

Tuotot, joihin sisältyy alv, voidaan kirjata netto- tai bruttomenettelytileille

Vaihe 3: Tehtäessä bruttokirjattujen alv-oikaisukirjaus, ohjelma kirjaa ostotilien arvonlisäverosta vähennyskelpoisen osuuden ostojen arvonlisäverosaamiseksi

Lähteet:

Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501,  30§ 

Verohallinnon ohje Dnro 1962/40/2007, 31.12.2007  Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen 6094

18.3.2008, jm / Kirjanpito

(single.php)

tukiblogin kansilehti | atsoft.fi | tuotteet | referenssit | yhteystiedot | Log in
Atsoft Oy Mäkinen | (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | palautelomake